Apartmani Ornela, Mo规eni鑛a Draga

MO┢ENI菿A DRAGA

Mo规eni鑛a DragaOp鎖na Mo规eni鑛a Draga prote緀 se od Medveje (uvala Cesara), pa sve do Zagorja (Step鑑), na podru鑚u od 16 km. Ima 7 筶jun鑑nih pla綼, i bezbroj 箄mskih, odnosno planinskih puteva. Svojim teritorijem debelo zarezuje u Park Prirode U鑛a. Sam polo綼j je veoma interesantan iz razloga 箃o ima, osim klasi鑞og (primorskog) tipa turizma, i mogu鎛ost seoskog (agro) koji bi se razvijao upravo na padinama U鑛e - masiv U鑛a sa vrhovima U鑛a, Sisol, Kremenjak. Broj pu鑑nstva vrti se oko broja 1700, odnosno oko 1300 doma鎖nstava. Smje箃ajni kapacitet Op鎖ne je oko 2.500 le綼jeva, osnosno pribli緉o 1100 u hotelima i autokampu, te 1400 u privatnom smje箃aju. Op鎖na M. Draga zauzima 4.396 hektara povr筰ne.

Cracks Serials Keygens FreeGlavne gospodarske grane Op鎖ne su turizam i ribarstvo. Tradicija ribarskog zanimanja se緀 u pro筶ost do 19 stolje鎍, dok se turizam naglo po鑕o razvijati neposredno nakon drugog svjetskog rata. Prekrasne dvije pla緀 u Mo规eni鑛og Dragi niz su godina glavni razlog ljetovanja mnogih stranih i doma鎖h turista. Mo规eni鑛u Dragu nazivaju hrvatskim Portofinom zbog sli鑞osti s tim prelijepim talijanskim turisti鑛im odredi箃em, a na Kvarneru je znana kao "biser Kvarnera" 箃o bez konkurencije zasigurno i jeste.

Osim dvije prelijepe pla緀, M. Draga obiluje mnogim starim i novim vilama smje箃enim na obali, relativno starim parkom kojeg i danas oslovljavamo "Contovo" s obzirom da je vlasnik dana筺je vile Biser bio imu鎛i Grof, Conte. 〆tali箃e prema pla緄 Sv. Ivan budi u nama romantiku, pogotovo u ljetnoj no鎖 kad obasjano mjese鑙nom otkriva svoje osebujne mediteranske 鑑ri. Taj cijeli obalni put Mo规eni鑛e Drage obilje綼va pjesma Rikarda Katalini鎍 Jeretova "Sipar" uklesana na kraju prve pla緀. Kruna tog puta vila je Zagreb, nekada筺ja vila Osoinak.

Mo规eni鑛a DragaDra綼nski stari grad prote緀 se sve do mora od kog' ga dijeli mala simpati鑞a lu鑙ca u kojoj su smje箃eni ribarski brodovi, manje barke, i u ljetnim mjesecima mini marina za brodice turista. Stari grad tipi鑞i je ribarski nukleus nastao krajem 19 stolje鎍 kad su se stanovnici Mo规enica i okolnih sela polako selili na obalu zbog ulova ribe koji je postao, a danas slobodno mo緀mo re鎖 i ostao, pored turizma, osnovni gospodarski impuls Op鎖ne.

 
© APARTMANI ORNELA - Mo规eni鑛a Draga | Izrada i odr綼vanje: ITM.HR